Trincomalee er ikke som Colombo. Kontrastene er store, både når det gjelder skolefasiliteter, og hvordan elevene spiller. Det må kunne betegnes som et slags mildt sagt sterktspillende fanfareorkester med kun trommer, trompeter og melodika..